aktualności

Praca w upalne dni – Czy możemy odmówić pracy?

Published by:

Ani ogólne przepisy bhp, ani Kodeks pracy nie przewidują górnej granicytemperaturyw miejscu pracy. Istnieje jednak kilka wymogów, na jakie należy zwrócić uwagę.

Upalne dni wydają się we znaki każdemu, zwłaszcza podczas godzin pracy. Ustawodawca nie wskazał górnej granicy temperatury, po przekroczeniu której wszystek człowiek może odmówić współpracy. A w wypadku pracownika młodocianego lub pracownika chorującego np. na serce, temperatura powyżej 30 °C może być powodem, dla którego nie przyjdą oni do pracy.

Ani ogólne przepisy bhp, ani Kodeks pracy nie przewidują górnej granicy temperatury w środowisku pracy, powyżej której pracodawca musiałby akceptować odmowę pracownika do wykonywania pracy. Określona jest natomiast dopuszczalna minimalna temperatura pomieszczeń pracy i jest mowa o obowiązku zapewnienia pracownikowi temperatury adekwatnej do rodzaju pracy, jaką wykonuje.

W miejscach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania, nie niższą niż 14 °C, chyba że wymaga ona stanowić prostsza ze względów technologicznych (np. w chłodniach). Przy lekkiej pracy fizycznej a w pomieszczeniach biurowych temperatura w miejscu pracy nie może być słabsza niż 18 °C (§ 30 rozporządzenia Ministra Pracy oraz Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisówbezpieczeństwai higieny pracy).

Jaka zatem stanowi temperatura odpowiednia? Przyjmuje się, że nieodpowiednią do pracy temperaturą istnieje taka powyżej 26 °C przy szczególnych warunkach pracy, powyżej 28 °C dla średnio ciężkiej pracy fizycznej w hali oraz przekraczająca 30 °C przy pracy biurowej. Warto pamiętać, że chodzi tu o temperaturę będącą w miejscu pracy, i nie o tą za oknem.

Upał w biurze

Jeśli temperatura w biurze przekroczy przyjęte maksimum, do pracy mogą nie przyjść pracownicy młodociani oraz ci, dla których takie warunki powodowałyby zagrożenie zdrowia lub życia.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wykaz prac wzbronionych młodocianym” do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym oraz warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac, zabrania się zatrudniać młodocianych do prowadzenia prac w pomieszczeniach, w jakich temperatura przekracza 30 °C, a wilgotność względna powietrza przekracza 65% (część II, podpunkt 11 załącznika).

Z kolei art. 210 § 1 Kodeksu pracy mówi o prawie pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa oraz higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo kiedy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. Wystarczy, żepracownikniezwłocznie powiadomi przełożonego o swojej nieobecności. W orzecznictwie sądów podkreślone natomiast zostało, że prawo to można wykorzystać jedynie, jeśli jednocześnie dochodzi do przekroczenia temperatur, i to powoduje zagrożenie zdrowia czy życia podwładnego.

To typ ocenia skalę zagrożenia. Wszelkie spory między szefem a pracownikiem o to, co ma bezpośrednie zagrożenie jego zdrowia lub życia rozstrzygnie sąd pracy.

Obowiązki pracodawcy przy wysokich temperaturach

Pracodawca powinien – przede wszystkim w lecie – zabezpieczać stanowiska pracy przed niekontrolowaną emisją ciepła oraz dbać o wymianę powietrza, jaka wychodzi z potrzeb użytkowych i funkcji pomieszczeń pracy, bilansu ciepła czy wilgotności. Niektóre pozostałe obowiązki pracodawcy przedstawia poniższa tabela.

Ponadto, zgodnie z § 15pkt 2 ogólnych przepisów bhp, w miejscach pracy, w jakich są czynniki szkodliwe dla zdrowia, tj. wysoka temperatura, hałas, drgania, promieniowanie, gazy, pyły, pary itp., powinny być zastosowane rozwiązania techniczne uniemożliwiające przedostawanie się tych czynników do innych pomieszczeń pracy i do pomieszczeń higienicznosanitarnych. Może tutaj chodzić np. o klimatyzatory.

Jeśli w firmie zainstalowana jest klimatyzacja czy wentylacja, trzeba pamiętać, aby powietrze doprowadzane do miejsc pracy z zewnątrz było oczyszczone z pyłów oraz substancji szkodliwych dlazdrowia(§ 35 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa oraz higieny pracy). Poza tym, klimatyzacja lub wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy (z wyjątkiem wentylacji awaryjnej), a zimne powietrze wychodzące z takiego urządzenia nie powinno bezpośrednio „dmuchać” na miejsce pracy pracownika (§ 35 pkt 2, 3 ww. rozporządzenia).

wiadomości

Niemcy mają do 9 lipca czas na wyjaśnienia?

Published by:

Do 19 lipca Niemcy mają przedstawić Komisji Europejskiej wyjaśnienia w sprawie niezgodności niemieckiej ustawy o płacy minimalnej z prawem wspólnotowym. Kwestia ta istnieje bardzo istotna dla polskich kierowców.

Oczekiwania są duże oraz dotyczą przede wszystkim wycofania obowiązku wypłacania stawki minimalnej pracownikom delegowanym przezfirmyz siedzibą poza RFN – przypomina Bartosz Najman, prezes Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców.

Niemieckie minimum wynosi 8,5 euro, czyli około 3 razy więcej niż polskie. Skutki ustawy najmocniej uderzają to w polską branżę transportową, która ze względu na sytuację geopolityczną większość przejazdów odbywa przez teren Niemiec.

– Oczekiwane jest przede wszystkim zakończenie sprawy i uzyskanie jasności co do obowiązującego prawa – stwierdza Bartosz Najman. – Ciągła niepewność stosowanych przepisów jest elementem drastycznie utrudniającym sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych.

Bartosz Najman ocenia, że w zależności od wyjaśnień złożonych przez Niemcy oraz reakcji Komisji Europejskiej, sprawa może potrwać jeszcze nawet 2 lata.

wiadomości

Praca w firmach holenderskich poszukiwani pracownicy personelu hotelowego.

Published by:

Najwięcej ofert dostępnych w holenderskich hotelach czeka na pracowników personelu sprzątającego, gastronomii także obsługi hotelu. Polska pokojówka zatrudniona w dużym wymiarze godzin pracy zarobi około 340 euro tygodniowo.
Polacy zainteresowani pracą w holenderskich hotelach trafiają tam najczęściej za pośrednictwem agencji specjalizujących się w rekrutacji pracowników branży hotelarskiej.

Zajęcia można też szukać na naszą rękę, wysyłając aplikacje ze stron karierowych poszczególnych hoteli. Ta druga metoda sprawdza się najlepiej w przypadku międzynarodowych sieci hoteli, takich jak: Marriott czy InterContinental.

Continue reading

wiadomości

Nie wypłacanie pensji powody?

Published by:

Zdecydowana większość Polaków uważa, że nie jest takiej sytuacji, która usprawiedliwiałaby niewypłaceniepensjipracownikom – wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów przez TNS Polska. Jednak wciąż zdarza się, że nasze firmy nie płacą wynagrodzeń na czas.

A pieniądze, o jakie dopominają się oszukani pracownicy nie są wcale małe. Średnia kwota niewypłaconej pensji, jaka doszła do bazy danych Krajowego Rejestru Długów to 11,5 tys. złotych, czyli równowartość czterech uśrednionych pensji netto.

Continue reading

wiadomości

Czy wynagrodzenie w Polsce rosną za wolno?

Published by:

Przez ostatnie kilkanaście lat płace w Polsce wzrosły o niespełna 15 proc., najsłabiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Czy zarabiamy za mało?

Według danych OECD w latach 2000-2013 pensje w Polsce wzrosły o 14,7 proc. Dane te uwzględniają już wpływ inflacji (wielkości są podane w walutach narodowych w cenach stałych). Gdy porównać je z innymi krajami regionu, okazuje się, że ten wzrost stanowi dużo skromny. Najlepszy produkt w tym czasie osiągnęła Estonia (71,6 proc.). Dobrze radzili sobie Czesi (39,9 proc.), Słowacy (36,4 proc.) czy Węgrzy (28,5 proc.). Skąd zatem taka dysproporcja?

Continue reading

wiadomości

Stanowiska , na które brakuje kandydatów.

Published by:

Rosnąca gospodarka Polski oferuje specjalistom coraz więcej możliwości zmian w życiu zawodowym. Najlepsi eksperci, posiadający cenione kompetencje, nie mają problemów ze zmianą pracy, zwłaszcza w wielkich aglomeracjach.

Na które stanowiska poszukiwani są dzisiaj kandydaci? Jakie doświadczenie i cechy powinni być? Ile mogą zarobić? Na owe pytania odpowiada ekspert międzynarodowejfirmydoradztwa personalnego Page Personnel, która właśnie opublikowała przeglądy płac w podziale na branże, działy także wybrane stanowiska. Paweł Prociak, executive manager w Page Personnel, wskazuje 5 stanowisk, na które istnieje wysokie zapotrzebowanie ze strony pracodawców.

Continue reading

wiadomości

Państwowa Inspekcja Pracy zbada umowy outsourcingowe

Published by:

Ministrowie finansów i pracy zwrócili się do marszałka Sejmu, by zlecił Państwowej Inspekcji Pracy przegląd będących na rynku umów outsourcingowych oraz poznanie ich zgodności z przepisami pracy – poinformował wiceminister finansów Jacek Kapica.

 

W środę sejmowa Komisja ds. kontroli państwowej wysłuchała informacji przedstawicieli ZUS, resortów pracy także finansów o prowadzonej przez zakład i organy podatkowe kontroli polskich przedsiębiorstw poszkodowanych w outsourcingu pracowniczym.

Continue reading

wiadomości

PIP zbada umowy outsourcingowe

Published by:

Ministrowie finansów oraz pracy zwrócili się do marszałka Sejmu, by zlecił Państwowej Inspekcji Pracy przegląd będących na rynku umów outsourcingowych oraz sprawdzenie ich współprace z przepisami pracy – poinformował wiceminister finansów Jacek Kapica.

W środę sejmowa Komisja ds. kontroli państwowej wysłuchała informacji przedstawicieli ZUS, resortów pracy oraz finansów o prowadzonej przez zakład oraz organy podatkowe kontroli polskich przedsiębiorstw poszkodowanych w outsourcingu pracowniczym.
Mediawielokrotnie pisały, że związane ze sobą agencje: Royal, Centrum Niderlandzkie, K.U.K.-E.F.I. i Przedsiębiorstwo Amerykańsko-Polskie „SAC-MET” – kontrolowane przez Zdzisława K. – nie odprowadziły składek 25 tys. pracowników z prawie 500 firm w Polsce do ZUS. Agencje Zdzisława K. przez lata oferowały polskim przedsiębiorcom usługę tzw. outsourcingu pracowniczego. Problem polega na tym – jak informowały o tym wcześniej media – Zdzisław K. uciekł za granicę, a ZUS zwrócił się o uregulowanie płatności do firm, które miały z pomocy agencji.

Według przedstawiciela przedsiębiorców Wiesława Wójcika „uknuto strategię wymierzoną w przedsiębiorców”. – Strategia ta idzie do tego, żeby od przedsiębiorców wyegzekwować po raz drugi należności, które już zapłaciliśmy z tytułu składek, zaliczek na podatek dochodowy, VAT-u także podatku dochodowego – mówił pod koniec marca Wójcik. Jak ocenił, są to niezwykle ważne kwoty, na któreprzedsiębiorcównie stać. – W takiej formie będą zajęcia kont (firm) i bankructwa firm – dodał.

Członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek poinformował w środę posłów sejmowej Komisji ds. kontroli państwowej, że obecnie oddziały ZUS prowadzą postępowania wyjaśniające, by ustalić „właściwego płatnika składek we wszystkich znanych zakładowi przypadkach naruszenia przepisów związanych z przejęciem pracowników”. Zauważył, że „postępowania toczą się indywidualnie nie tylko wobec każdego płatnika, ale te w kontekście każdego ubezpieczonego”.

Jaroszek zaznaczył, że prowadzone przez ZUS postępowania wyjaśniające weryfikują liczbę przedsiębiorców, którzy zawarli umowę z działającymi na ich szkodę firmami. – Liczba poszkodowanych przedsiębiorców, co do których ZUS ma taką pewność, wynosi ok. 340 z terenu całego kraju, a liczba ubezpieczonych to ok. 14 tys. osób, co do których jesteśmy zobligowani do odzyskania składek – wyjaśnił.

Jak mówił, ZUS przestrzega pracodawców przed niewłaściwymi praktykami związanymi z tzw. outsourcingiem. „Dysponujemy aparatem, który pozwala na wsparcie w opłaceniu składek. (…) Składki za pracowników muszą zostać opłacone. W ramach obowiązujących przepisów mamy możliwość udzielenia ulgi w spłacie zadłużenia z tytułu składek poprzez ich podzielenie na raty. W swoich oddziałach będą do dyspozycji przedsiębiorców, którzy zostali poszkodowani, konsultanci do spraw ulg i umorzeń, którzy będą służyli pomocą w prawidłowym przygotowaniu wniosku oraz skompletowaniu dokumentów niezbędnych do jego rozpatrzenia” – podkreślił Jaroszek. Dodał, że „oddziałyZUS będą ściśle współpracowały z organami podatkowymi w celu dostosowania warunków udzielanych ulg do możliwości płatniczych zobowiązanych”.

wiadomości

Rynek Szwecki korzystny dla pracowników.

Published by:

Jak najskuteczniej szukać partnera na rynku szwedzkim?

Daniel Larsson: – Możliwości poszukiwania partnera na rynku szwedzkim jest co najmniej kilka, spośród których najszybszą oraz najbardziej dogodną dla polskiego przedsiębiorcy jest kontakt z Biurem Radcy Handlowego Ambasady Szwecji – Business Sweden w Warszawie albo z Wydziałem Promocji Handlu oraz Inwestycji Ambasady RP w Sztokholmie. Business Sweden działa w Polsce od 1991 roku i wśród celów naszej organizacji znajduje się wspieranie szwedzkichfirmna rynku polskim, lecz także zachęcanie zagranicznych przedsiębiorców do inwestowania w Szwecji.

W stosunku z powyższym, z swej perspektywy proces poszukiwania partnera na rynku szwedzkim może przebiegać dwojako. Z jednej strony, w czasie roku gościmy kilkanaście delegacji firm szwedzkich z różnych branż, podczas których odbywają one spotkania biznesowe z potencjalnymi partnerami w Polsce. Wówczas jako Business Sweden odgrywamy aktywną rolę w zakresie łączenia tych partnerów, których profile wydają się być dużo do siebie dopasowane.

Continue reading